• 300A Phan Chu Trinh, Ward 2, Vung Tau City, Vietnam
  • 0254.3627777 - 0985 716 481 - 088 6666 268

Superior twin - Mountain view

  25/08/2016    Viewed : 5788    Price : 1.300.000đ

- Tổng số phòng hiện có: 07
- Diện tích phòng tối thiểu: 28m2

Superior twin - Sea view

  25/08/2016    Viewed : 5490    Price : 1.500.000đ

- Tổng số phòng hiện có: 30
- Diện tích phòng tối thiểu: 28m2

Superior double - Sea view

  25/08/2016    Viewed : 6480    Price : 1.500.000đ

- Tổng số phòng hiện có: 05
- Diện tích phòng tối thiểu: 28m2